Hit Sayısı


Türkçe English
Email: info@akrabaevliligi.com
SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
 
 1. Akraba evliliği nedir?

  Aynı soya ve aileye mensup insanların evlenmesidir. Türkiye’de en çok kuzen evlilikleri ve 2. sıklıkta dayı-amca-teyze torun evlilikleri görülmektedir.

 2. Akraba evliliği neden yapılıyor?

  • Bazı dinlerde ve mezheplerde, dışarıdan biriyle evlenmenin yasak olması,
  • Bazı ailelerin mal varlığının bölünmesini istememesi ve mülkün yine aynı ailede kalması isteği,
  • Kapalı toplumlarda aynı mahalleden, köyden evlenmenin daha kolay olması,
  • Kolaylıkla aynı sosyal statüye sahip bir bireyin bulunabilmesi,
  • Kadın ve erkeğin sosyal ortamları paylaşmadığı toplumlarda insanların evlenmek için en kolay seçeneklerinin bu olmasıdır.


 3. Akraba evliliği yapmazsak ülkemizin yararı ne olacak?

  • Devlet bütçesini hiçbir zaman şifası olmayacak hastalıklara ayıracağımıza, eğitime ve önlenebilir hastalıklara ayırarak hem milyonlarca dolar tasarruf edebilir hem de parayı daha doğru yerlere harcayabiliriz,
  • Hastanelerde oluşan yoğunluğu engelleyerek halkımızın daha iyi bir hizmet almasını sağlayabiliriz,
  • Daha sağlıklı, zeki ve dış görünüşü güzel/yakışıklı bir toplum olabiliriz,
  • Bakıma muhtaç ve özürlü vatandaşlarımızın sayısını azaltabiliriz,
  • Hastaneleri, milyonlarca hastanın ve yüzbinlerce ailenin ikinci evi olmaktan kurtarabiliriz,
  • Belki de her şeyden önemlisi insanların yaşama sevincini ve mutluluğu onlara geri verebiliriz.


 4. Akraba evliliği neden sakıncalıdır?

  • Akraba evliliği otozomal resesif geçiş gösteren hastalıkların görülme sıklığını artırır.
  • Her insanda 23 çift kromozom vardır. Her bir çift kromozomun bir tanesi anneden, diğeri babadan gelmektedir. Kromozomlar, DNA'yı içerir. DNA'nın fonksiyonel ürünleri kodlayan bölümleri ise Gen’dir.
   Her bir kromozomda binlerce gen vardır. Her gen, kromozom üzerinde özel bir yere sahiptir. Genler bir kuşaktan diğerine aktarılan kalıtsal birimlerdir.
   Bazı hastalıkların ortaya çıkmasında sadece anneden veya babadan bozuk gen aktarılması yeterliyken, bazı hastalıklarda hem anneden hem de babadan bozuk olan genin alınması sonucu hastalık ortaya çıkar. Böyle bir durumda anne ve baba sağlıklı olabilirler, ancak bozuk gen taşımaktadırlar; yani tıp dilinde Heterozigot olarak adlandırdığımız durum söz konusudur. Hastalığın ortaya çıktığı çocuk ise Homozigot'tur yani her iki bozuk genide aldığı için hasta olmuştur. İşte bu kalıtıma Otozomal Resesif Kalıtım denir. Otozomal resesif kalıtımda, aynı bozuk geni taşıyan anne ve babanın hasta çocuk sahibi olma ihtimali %25'tir.


 5. Her akraba evliliğinden doğacak çocuk gerizekalı ve/veya sakat mıdır?

  Hayır.

 6. O zaman bu site neden var?

  Çünkü, akraba evliliğinde diğer evliliklere göre risk artmaktadır. Toplumu yanıltan, kendi ailelerinde ve çevrelerindeki akraba evliliklerinden sağlıklı çocuklar doğmasıdır. Bu olay aileleri akraba evliliği yapmak üzere cesaretlendirmektedir. Akraba evliliği yapan bazı aileler sağlıklı çocuk sahibi olabilirken diğerlerinde hasta çocuklar olabilir. Ailenin daha önceki gebeliklerinden sağlıklı çocukları olması daha sonraki gebeliklerdeki risk olmadığını göstermeyeceği gibi, daha önce hasta çocukları olması sağlıklı çocuklarının olmayacağını da göstermez.

 7. Baskın/Çekinik gen kavramları nedir?

  Her insanın kabaca tüm özellikleri anneden ve babadan aldığı birer genle tayin edilir. Anneden ve babadan gelen birer eş gen birbirleri üzerine baskınlık gösterir. Örneğin göz rengini ele alalım. Kahverengi göz rengi, maviye baskınlık gösterir. Yeni doğacak bebeğin göz rengini belirleyecek olan gen çiftinde biri anneden, biri babadan gelen iki gen( K=Kahverengi, M=Maviyi temsil edecek) MM olursa çocuğun gözü mavi, KK olursa kahverengi ve MK yada KM olursa çocuğun göz rengi yine kahverengi olacaktır. Çünkü kahverengi göz rengi maviye baskındır. İkisi yan yana geldiğinde Kahverenginin dediği olur.

 8. Akraba evliliği yaptık/yapacağız. Bize ne öneriyorsunuz?

  Genetik danışmanlık. Aileler çocuk yapmayı planladıklarında mutlaka bir doktora müracaat ederek gerekli görülen testleri yaptırmalı ve hamilelik başlangıcından sonuna dek bir Kadın Doğum uzmanının gözetiminde çeşitli tarama testleri ve Ultrason(USG) ile izlenmelidirler.

 9. Akraba evliliği bir çeşit kan uyuşmazlığı mıdır?

  KESİNLİKLE HAYIR! Halk arasındaki en büyük yanlışlardan biridir. Kan uyuşmazlığı ile otozomal resesif geçiş gösteren hastalıkların uzaktan yakından birbiriyle alakası yoktur. Akraba evliliği otozomal resesif geçiş gösteren hastalıların riskini artırır. Kan uyuşmazlığına bir etkisi yoktur. Kan gruplarının/Rh faktörlerinin akraba evliliğinin neden olduğu hastalıklarla bir ilgisi yoktur.

 10. Akraba evliliği olmadığı halde ailemde sakat / spastik / zihinsel yada bedensel özürlü bir birey var. Neden?

  Akraba evliliği sadece otozomal resesif geçiş gösteren hastalıkların görülme riskini artırır. Halk arasında, spastisite, bedensel doğumsal herhangi bir özürlülük ile karıştırılmamalıdır. Akraba evliliğinin neden olduğu hastalıkların geniş bir listesi sitede mevcuttur. Genellikle bu hastalıklar bireyleri bebeklik döneminde etkilemektedir ve zaman içerisinde zeka geriliğine ve/veya organ yetmezliği sonucu ölüme neden olabilmektedir. Akraba evlilğinin neden olduğu hastalıklar akla geldiğinde kör/topal gibi fiziksel kusurlar değil, doğuştan edinilen ve çoğu ölümle sonuçlanan hastalıklar algılanmalıdır.

  Otozomal Resesif Geçiş Gösteren Aile Şeması
  (Örneğin; Akraba evliliği yapmış bir aile)  Yukarıdaki aile ağacını inceleyecek olursak,
  A=Sağlam a=Hasta olacak şekilde, A > a (A a’ya baskın, yani karşılaştıklarında A’nın dediği olur)
  Anne ve baba dış görünüş olarak tamamen normaldir. İşte insanları şaşırtan noktada budur. Amca / Teyze / Hala çocuğu sağlam ama TAŞIYICI anne ve babadan doğacak çocukların 3 ihtimali vardır.

  • %25 ihtimalle Sağlam çocuk (Karşılaştırılan genleri ve dış görünümü normal)
  • %50 ihtimalle Taşıyıcı çocuk (Karşılaştırılıan genleri taşıyıcı fakat dış görünümü normal)
  • %25 ihtimalle Hasta çocuk (Karşılaştırılan genleri bozuk ve dış görünümü anormal)


 11. Eğer Akraba Evlilğine bağlı çocuğumun sakat / gerizekalı / özürlü / hasta olma olasılığı %25 ise neden yapmayalım?

  %25'lik oran az bir oran olarak görülebilir. Ancak bu oran unutulmamalıdır ki her doğacak çocukta birbirinden bağımsız olarak teşekkül eder. Örneğin kuzen evlilği yapmış bir bireyin 10 çocuğu olduğunu düşünürsek bunların Sağlam / Taşıyıcı / Hasta oranları değişkendir. Tamamı taşıyıcı da olabilir, sağlam da olabilir ama tamamı hastada olabilir. Fakat akraba evlilği yapılmazsa çoğu hastalık için görülme riski %25 yerine yüzbinde 1 ya da milyonda 1 gibi istatistiksel bir orana düşebilecektir.

 12. Türkiye’de akraba evliliğine bağlı sık görülen hastalıklar nelerdir?

  • Talasemi
  • Fenilketonüri
  • Kistik Fibroz
  • Orak Hücreli Anemi
  • Ailevi Akdeniz Ateşi(FMF)
 
© 2009 - Akraba Evliliği